Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre

«Prcdent
Association d'amitié FRANCE-CHYPRE
Adresse: Centre Culturel Elsa Triolet
code Postal: 13110
Ville: PORT-DE-BOUC
Tlphone: --
Mobile: 06 18 55 30 26
Fax: --
Email: helene.taioglou@gmail.com
Site Web: http://francechypre.free.fr/#
Description: FONDEE en 1994 - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣHΣ 1994
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
ASSOCIATION D'AMITIE FRANCE-CHYPRE

Présidente Hélène Taioglou
Trésorier Emmanuel Zumi - adjointe Michèle Garcia
Secrétaire Annick Mitolo - suppléant J. L. Perfetti


Membres du C.A.: Corinne Bechis, Michèle Garcia, Hannane Fatima , JOLY Roland, Zumi Emmanuel, PAILLER Georgia, MITOLO Annick, Stavri Michel. Yvon Manca, Louis Santiago, Thomas Moreno, Pierre Munoz, Paoli J.M. S. Boune, Perfetti J.L.,


Membres d’honneur: M. Le Consul de Chypre A. Voscarides
M. R. Joly


Association d'amitié France-Chypre créée le 15 Novembre 1994 à PORT DE BOUC, par Monsieur Jean SCARULLI.

Présidente actuelle : Hélène TAIOGLOU
Elle compte 300 adhérents issus de nombreux départements de France. Elle est de vocation nationale.
Son conseil d'administration est élu lors de l'assemblée générale . Il se compose de 20 membres.

L'association, a pour vocation la défense des droits de l'homme du peuple Chypriote, de femmes et d'hommes d'opinions politiques, religieuses, et philosophiques différentes mais tous attachés à ces principes. Le sigle de l'association est un bouquet de fleurs aux différentes couleurs, bleues, rouges, vertes, jaunes, blanches... mais ce bouquet exhale un seul parfum celui de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme.
Divers : Présidente - Πρόεδρος : Mme Hélène TAIOGLOU

 
«Prcdent
Modifier |Signaler un lien bris | Prvenir un ami | Imprimer

Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko