Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre

«Prcdent
DORMITION DE LA MERE DE DIEU
Adresse: Notre-Dame-La Faurie
code Postal: 05140
Ville: ASPES SUR BUËCH
Tlphone: 04 92 58 05 84
Fax: 04 92 58 05 84
Site Web: http://www.monasterelafaurie.org
Description: DORMITION DE LA MERE DE DIEU
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

HIGOUMENE : Archimandrite Victor RAISSI
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ : Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ, Βίκτωρ RAISSI

Moines - Μοναχοί : 7

Métochion : Chapelle St-Cassien 9 Rue Aubette 04100 Manosque. Tél: 04 92 72 56 87
Παράρτημα εις Manosque. Tél 04 92 72 56 87

Revue : DISCERNEMENT
Εκδοσις : ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ
Divers :
«Prcdent
Modifier |Signaler un lien bris | Prvenir un ami | Imprimer

Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko